Συγκρότημα κατοικιών - Άγιος Ιωάννης

Συγκρότημα κατοικιών - Άγιος Ιωάννης