Συγκρότημα κατοικιών - Παλαιοκάπα

Συγκρότημα κατοικιών - Παλαιοκάπα